Piyanoda Gelişmek İçin...

Piyanoda Gelişmek İçin Piyano Çalmak Piyano dersi almaya yeni başlayan bir kişi, hocasının yönlendirmesi ve kitaplar yardımıyla çalışarak kendini geliştirebilir. Bu ilerlemeyi sağlamak içinse, her gün düzenli olarak çalışmaya ihtiyaç vardır. Piyano çalmak, öğrencide el becerisinin gelişmesiyle birlikte, beyinsel gelişmeye de yardımcı olmaktadır. Nedeni çalınan parçalarda sağ el notasının farklı, sol el notasının farklı olması sebebiyle beyini iki yönlü çalıştırmasıdır. Piyano çalarken, özellikle parmak gelişimi ve beyin gelişimi birbirine paralel şekilde ilerleme kaydederek, çalan kişinin bütünüyle kendini geliştirmesini...

İlk Piyano Eğitimi

İlk Piyano Eğitimi Piyanoya Başlarken   Piyano öğrenmek isteyen bir kişi, düzenli olarak her gün vakit ayırıp en az bir saat çalışmalıdır. Piyanoyla profesyonel olarak ilgilenilecekse ya da daha ileri seviyelere gelmek isteniyorsa da öğrenci bu çalışmaları dört saate kadar çıkarabilir. Bunların yanında eğer öğrenci piyano dersi alıyorsa, öncelikle öğretmeni tarafından nota öğretilir ve piyanoda nasıl duracağı, parmakların tuşlar üzerinde nasıl duracağı gibi temel bilgiler verilir. Bunlardan sonra ise çeşitli metotlar ve piyano çalışma kitapları eşliğinde öğrenci çalışmasına devam...