Piyanoda Gelişmek İçin

Piyanoda Gelişmek İçin

Piyano Çalmak

piyano öğrenirken

                 piyanoda gelişmek

Piyano dersi almaya yeni başlayan bir kişi, hocasının yönlendirmesi ve kitaplar yardımıyla çalışarak kendini geliştirebilir. Bu ilerlemeyi sağlamak içinse, her gün düzenli olarak çalışmaya ihtiyaç vardır.

Piyano çalmak, öğrencide el becerisinin gelişmesiyle birlikte, beyinsel gelişmeye de yardımcı olmaktadır. Nedeni çalınan parçalarda sağ el notasının farklı, sol el notasının farklı olması sebebiyle beyini iki yönlü çalıştırmasıdır.

Piyano çalarken, özellikle parmak gelişimi ve beyin gelişimi birbirine paralel şekilde ilerleme kaydederek, çalan kişinin bütünüyle kendini geliştirmesini sağlıyor.