İzmir Müzik Kursu

Enstrüman Çalmanın Hayatıma Ne Gibi Bir Katkısı Olabilir?

Yapılan araştırmalara göre enstrüman çalmak kişilerin kendilerini ifade etme kabiliyetlerini geliştirir. Pek sık kullanılan bu cümleye ‘İyide nasıl?’ sorusunu sorarsak cümlenin önemini daha net anlayabilir ,bir kanıya varabiliriz.

Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta anahtar işlevi gören bu kabiliyet müzikle birlikte geliştirilebilir. Gitarda, piyanoda, kemanda, klarnetde ve tüm enstrümanlarda bir tınıya ,bir melodiye ulaşmanın hazzı ,mutluluğu, bir duyguyu dilden başka bir araçla aktarmanın zevki bireylerin özgüvenlerini arttırmakla beraber toplum içerisinde rahatlık, özgüven ve buna bağlı kendini ifade etme olanakları sunar. Sanat bizim estetik ve yapıcı düşünme kapasitemizi de arttırır.

Müzik stresi azaltan önemli etkenlerin başında gelir. Günümüzün en popüler hastalığı olan stres çoğu psikolojik ve fiziki hastalıkların temel kaynağı olarak görülmekte. Stres insanın hem kendisiyle hemde çevresiyle ilişkileri bozmakla beraber doğru karar alamama, odaklanamama gibi sorunları da beraberinde getirir. Müzik stresi azaltarak müzikle uğraşan kişilerin hayat kalitelerinde, düşünce yapısında ilericilik, hızlı ve net kararlar vermek konusunda da daha başarılı olmasını sağlar.

Küçük yaşta enstrümanlarla (piyano eğitimi, gitar eğitimi vb.) uğraşmanın kas yapısında da gelişmeye yol açtığı, el becerilerinde ilerleme sağlaması görülür. Enstrümanla uğraşmak belirli bir disiplinin kazanımına katkı sağlar, çocukların ufkunu genişletmekle birlikte yeni şeyler öğrenme, keşfetme eğilimine de katkı sağlar. Müzik Pedagoji bilimiyle iç içe gecik insan gelişimi ve eğitimi konusunda önemli bir safhadır.

Doğru Enstrüman Eğitimi Aldığımdan Nasıl Emin Olabilirim?

Eğitim bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesidir. Enstrüman dersi verilirken de sistemli bir şekilde gidilmesi gerekir. Gerek nota eğitiminde gerek enstrüman üzerindeki parmak egzersizleriyle (Gitar kursu, Keman kursu, Piyano kursu vb.) gerekse mantelite olarak bir temel atılmadan yahut yarım bırakılarak ilerlenmesi halinde ilerde mutlaka bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız , düzeltmek için iki katı caba göstereceğinizi unutmayınız. Aceleci bir tavırla biran önce parça çalımına geçmek oldukça yanlış bir davranıştır.

Yılların ilkokul öğretmeni sözünde de geçtiği gibi “Temelsiz bina çıkılmaz”
Enstürüman çalımında doğru ve temiz seslerin net verilmesi önemlidir. Temiz seslere parmak pratikleriyle doğru seslere ise gam pratikleriyle ulaşabiliriz. Bu iki türdeki pratiklere ve notalara hakim olmadan şarkı çalımına geçmek tam anlamıyla doğru değildir. Enstümana başlarken yapılan parmak egzersizlerinin çok eğlenceli olmadığı iddia edilebilir. Göreceli bir söylentidir. Lakin yürümeyi öğrenmeden direk koşamazsın.

Enstrüman dersi puzzle yapımı gibi birbirine oturan ve devam ettiren konulardan oluşmalarıdır. Enstrüman tutuşu tam anlamıyla doğru olmazsa net temiz nota basımı zor olur, sesler net olmazsa parçaya geçişin mümkün olmaz ve temeldeki ufacık bi sorun ilerde ilerde düzeltmek için çok çabalayacağınız bir soruna dönüşebilir.