Tags

Related Posts

Share This

Tarihte Müzik

Tarihte Müzik

Tarihte Belirli Müzik Dönemleri

müzikMüziğin sadece günümüzde değil, var olduğundan bu yana insan yaşamında önemli bir yeri vardır. Yıllarca belli başlı dönemlerden geçen müzik birçok tarzıyla insanların, vazgeçilmez bir alışkanlığı ve parçası olmuştur.

Müziğin tarihteki önemli dönemlerine gelince;

1)Orta çağ dönemi: 1400 – 1600 yılları arasında Tanrı gücüne inanılan dönemdir. Korolar söylenir soprano bayan da tiz ses, alto bayan da pes, tenor de tiz, baslar kalın(pes), erkekler ön plandadır. Enstrüman ağırlıklı ve çoklu seslerin kullanıldığı dönemdir.

Bu dönemde kullanılan çalgılar org, klavsen, arp, lir, gitardır. Dönemin bestecileri ise John Downland, Luis Milan, Domenico Scarlatti ve Antonio Scarlattidir.

2) Barok dönem: 1700 – 1750 arasında geçen dönemdir. Tanrıya inanış artmasıyla, klavyeli çalgılar ve opera kavramı ortaya çıkar, kadınlar ön plandadır.

Dönemin bestecileri ise J. S. Bach, Johann Pachelbel, Henry Purcell, A. Vivaldi, Tomaso Albinoni, Sylvius Leopold Weiss.

3) Klasik dönem: 1750 – 1825 yılları arasında geçen dönemdir. Pek çok besteleme kuralının yerleştiği, Arp ve klavsenin yerini piyano alır, ilk piyano eserini clemente yapmıştır ve operalar bu dönemde gelişmiştir. Fakat eserler dine yönelik değildir yani halka açılmış, halkla buluşmuştur. Orkestralar oluşmuştur.

Dönemin bestecileri ise L.V. Beethoven , W.A. Mozart, J. Haydyn , gitar bestecileri ise Mauro Giuliani, Fernando sor, Napoleon Coste , Dionisio Aguado , Fernando Carulli

4) Romantik dönem: 1825 – 1900 yılları arasında geçen dönemdir. Bu dönemde oldukça fazla gerçekleşen savaşlar ve yaşanan olaylar müziğe etkisini göstermiştir. Nüans, rallando, rittardando, a.tempo gibi kavramlar çıkmış,  besteler artık halk için yapılmıştır. Enstrüman şekilleri de gittikçe değişmekte, gitarda pontiçello ve tasto kavramı ortaya çıkmıştır.

Dönemin bestecileri Frederic Chopin, L.V Beethoven, Weber, Franz Schubert, Franz Liszt, Niccolo Paganini, Isaac Albeniz , gitar bescetileri ise Federico Moreno Torroba, Francisco Tarega.

5) Çağdaş Dönem: 1900- 1945 arasında geçen dönemdir. İnsanlar bu dönemde farklı tınılar arayarak, gitar çeşitleri artıyor, elektro gitar, org ortaya çıkıyor.

Dönemin bestecileri ise Heitor Villa Lobos, Rodrigo, Andres Segovia, Astor piazolladır.