İnsan Hayatında Müzik

İnsan Hayatında Müzik

İnsan Hayatında Müziğin Önemi

müzikMüzik, her yaşta her yerde ve her alanda, hiç bir insanın onsuz yaşayamayacağı bir kavramdır.

Hayatınızın her alanında onu dinler, müziksiz yapamazsınız. Müziğin oldukça fazla tanımı bulunmaktadır. Genel bir tanım yapacak olursak, müzik için, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri düzenli seslerle estetik bir yapıda anlatan bir bütündür denirse yanlış olmaz.

Belki de müzik en güzel Atatürk tarafından tanımlanmıştır. Atatürk, 14 Ekim 1925’de İzmir Kız İlk öğretmen Okulu’ nda öğrencilerle görüşürken, “Hayatta mûsikî lâzım mıdır?” şeklindeki bir soruya şu şekilde cevap vermiştir:

Hayatta mûsikî lâzım değildir, çünkü hayat mûsikîdir. Mûsikî ile ilgisi olmayan yaratıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan insan hayatı ise müzik, kesinlikle vardır. Mûsikî, hayatın neş’esi, rûhu, sevinci ve her şeyidir”.

Prof. Dr. Uçan da ;

“İnsan, daha doğmadan (annesi yoluyla) dolaylı olarak müzikten etkilenir; doğumdan sonraki bebeklik döneminde ninni vb. müziklerle uyur; erken çocukluk yıllarında saymacalar, tekerlemeler ve müzikli oyunlarla oynar; geç çocukluk ve gençlik dönemlerinde çeşitli müziklerle daha yoğun ve zengin ilişkiler içine girer; yetişkinlik yıllarında çok çeşitli, çok yönlü ve kapsamlı bir müzik ortamı içinde yaşar; yaşlılık yıllarında da müzikle olan yoğun, kapsamlı ve derin ilişkilerini sürdürür” diyerek bu cümlelerle, insanın yaşamının her döneminde müzikle yaşadığına dikkat çekmektedir.

Kısaca söylemek gerekirse, müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemi bir paragrafla anlatılacak kadar kısa ve basit değildir sadece, onun önemi insan yaşamının değişik boyutlarındaki çok yönlü işlevlerinden kaynaklanmaktadır.